Tijdens vakantie periodes bieden we vanuit Windkracht 5 vakantie opvang!

De vakantie opvang is er voor alle kinderen uit de wijk! Dus ook als uw kind geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. Het is mogelijk om per kalenderjaar het aantal dagen aan te geven dat u opvang nodig heeft. Zie hiervoor het aanvraagformulier vakantieopvang bij het item inschrijven, alle voorwaarden staan in de procedure aanvragen vakantieopvang

Heeft u een vakantiecontract afgesloten dan krijgt u steeds 8 voor iedere vakantie de gelegenheid om aan te geven welke dagen uw kinderen gebruik willen maken van de vakantieopvang.